โครงการฝึกอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)”

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 15-17 มกราคม 2557

ณ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นักสร้างสของค์กร วันที่ 15-17 มกราคม 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)

นสอ.

SONY DSC

SONY DSC