สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบของขวัญประจำเดือนเกิด (เมษายน) ให้กับบุคลากร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนเมษายน DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0059