“ป.ป.ช. จัดกิจกรรมงานแสดงมุติตาจิต”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรม “งานแสดงมุติตาจิต”     แด่ นายใจเด็ด  พรใจยา กรรมการ ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. กรณีมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์   ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

IMG_3524 IMG_3519 IMG_0446 IMG_0455 IMG_3512