โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10 – 25 มีนาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประธานพิธีเปิด ท่านชาญเชาวน์

 

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

การเดินพาเหรดกีฬาภายในฯ

 

การแข่งขันฟุตบอล

วอลเล่ย์บอล

 

วอลเล่ย์บอลสีเขียว

 

เทเบิสเทนนิส

 

หมากรุกไทย

 

เปตอง

 

เชียร์ลีดเดอร์