โครงการศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานต้นแบบ

โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานต้นแบบ

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานต้นแบบ

ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

และ บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบบ ไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ูศึกษาดูงาน กองพันทหารราบที่ 2 และ 11

 

ศึกษาดูงานกองพันทหารที 2 กรมทหารราบที่ 11ศึกษาดูงานบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ

 

บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ

 

 

โครงการฝึกอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)”

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 15-17 มกราคม 2557

ณ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นักสร้างสของค์กร วันที่ 15-17 มกราคม 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)

นสอ.

SONY DSC

SONY DSC

 

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรฯ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2556

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

การประชุมคณะกรรมการฯ

 

การประชุมคณะกรรมการฯ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10 – 25 มีนาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประธานพิธีเปิด ท่านชาญเชาวน์

 

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

การเดินพาเหรดกีฬาภายในฯ

 

การแข่งขันฟุตบอล

วอลเล่ย์บอล

 

วอลเล่ย์บอลสีเขียว

 

เทเบิสเทนนิส

 

หมากรุกไทย

 

เปตอง

 

เชียร์ลีดเดอร์